Přehled indikátorů MAS

Procentní plnění indikátorů - graf

Hledání

IndikátorPočáteční hodnotaCílová hodnotaAktuální hodnota indikátoruObdobíDetail
Počet podpořených projektů05061,002007-2013
Počet podpořených projektů zemědělců0309,002007-2013
Počet podpořených projektů s prvkem participace0109,002007-2013
Nová pracovní místa na plný úvazek088,002007-2013
Nová pracovní místa na částečný úvazek01033,002007-2013
Pracovní místa zachovaná díky projektům02021,002007-2013
Nové ekonomické subjekty050,002007-2013
Nová pracovní místa nebo zachovaná místa obsazená ženami nebo nové subjekty zal. ženami01021,002007-2013
Nová pracovní místa nebo zachovaná místa obsazená mladými lidmi do 30 let či nové subjekty založené mladými lidmi01010,002007-2013
Nové provozy založené s podporou MASiF047,002007-2013
Nové nebo inovované produkty vzniklé s podporou MASiF02011,002007-2013
Obnovené památky 009,002007-2013
Nové muzejní expozice006,002007-2013
Km vybudovaných nebo vybavených stezek001,002007-2013
Lůžka v nových/rekonstruovaných ubytovacích zařízeních0093,002007-2013
Uspořádané vzdělávací akce pro místní účastníky0150,002007-2013
Uspořádané vzdělávací akce zaměřené na ženy060,002007-2013
Uspořádané vzdělávací akce zaměřené na mladé lidi do 30 let030,002007-2013
Uspořádané vzdělávací akce zaměřené na zemědělce050,002007-2013
Účastníci vzdělávacích akci01800,002007-2013
Příjemci konzultačních služeb a další podpory kanceláře01000,002007-2013
Navázané partnerství s dalšími venkovskými regiony v ČR a EU0100,002007-2013
Prezentace programu Leader na Frýdlantsku na regionální, státní a evropské úrovni0120,002007-2013